Kontakt
Dział Sprzedaży
Tel. + 48 42 683 74 61
MakoCRM   realne uproszczenie procesów sprzedażowych i marketingowych
MakoCRM jest webową aplikacją wspomagającą budowanie oraz utrzymanie dobrych relacji między firmą a jej klientami. Jest narzędziem wykorzystywanym do realizacji strategii i filozofii działania firmy. Upraszcza procesy. Systematyzuje posiadane dane przekształcając ją w dostępną informacje. Staje się pomocnym narzędziem zarówno dla Kierownictwa jak i dla szeregowych pracowników pomagając w bieżącej pracy a także w prowadzeniu długookresowych strategii.

Aplikacja wykorzystywana jest w procesach związanych wprost z obsługą klienta np. w procesach sprzedażowych czy marketingowych. Stanowi również platformę do budowy zintegrowanych narzędzi obsługujących procesy core businessu firm pochodzących z różnych branż.

MakoCRM grupuje swoje funkcje w obszary tematycznie związane ze specyfiką danych działów firmy. Udostępnia narzędzia przydatne w bieżącej pracy operacyjnej (takie jak kartoteki, dokumenty, kalendarz) a także analizy pomagające podejmować decyzje (takie jak raporty płatności, raporty spodziewanych przychodów).
created by makolab