Kontakt
Dział Sprzedaży
Tel. + 48 42 683 74 61
Wdrożenie każdego systemu informatycznego obsługującego procesy biznesowe powinno być starannie przygotowane. Wybór właściwej strategii determinuje czy system spełni swoją rolę i czy po włożeniu wysiłku w jego wdrożenie będzie wspomagał pracę czy też będzie tylko aplikacją, którą należy z niewiadomych przyczyn użytkować. W przypadku rozwiązań, które wspomagają tradycyjne obszary działalności firmy tj. systemy sprzedażowe czy systemy FK raczej potrafimy sobie wyobrazić efekty końcowe oraz korzyści, które firma posiada w związku z użytkowaniem tych systemów. Co w przypadku CRM? Jeśli chodzi o systemy CRM to usprawnianie relacji z klientem może zachodzić wielopłaszczyznowo i obejmować nie tylko procesy Sprzedażowe ale również inne w tym produkcyjne – np. obsługa procesu świadczenia usługi, reklamacje klienta itp.. Często procesy są obsługiwane przez różne osoby oraz różne piony czy działy, co wymaga sprawnego przepływu informacji.
W tym kontekście tym bardziej należy odpowiedzieć sobie na trzy podstawowe pytania:
 • jaki jest Cel wdrożenia?
 • jakie Procesy Biznesowe będzie obsługiwał system?
 • jakiego wsparcia oczekujemy od systemu informatycznego w obsługiwanych procesach biznesowych?
MakoLab wdrażając rozwiązania informatyczne wspierające działania firmy, w tym oczywiście również w przypadku rozwiązań CRM, zadaje wyżej postawione pytania i wspólnie z klientem szuka na nie odpowiedzi. Opisując i dokumentując procesy biznesowe, które mają być objęte działaniem systemu, a także zbierając od ostatecznych użytkowników wymagania co do wsparcia ich działania przez system informatyczny, tworzy dokument analityczny, który jest podstawą planowania wdrożenia. Takie przygotowanie daje gwarancję na sukces w późniejszych etapach.
W wyżej wymienione zadania powinien być zaangażowany zespół wdrożeniowy. W typowych przypadkach w projektach w których uczestniczy MakoLab, jego skład wchodzą Kierownicy Projektu, Analityk, Kluczowi Użytkownicy Biznesowi. Najważniejszą rolę odgrywają Użytkownicy Biznesowi, którzy ostatecznie użytkować będą system i to ich wymagania mają zostać spełnione przez system.
Kolejne kroki podejmowane przy wdrożeniu systemu
 • określenie celów wdrożenia,
 • powołanie zespołu wdrożeniowego,
 • wykonanie analizy,
 • wybór systemu oraz modelu (system gotowy, system dedykowany)
 • prace deweloperskie oraz integratorskie,
 • wdrożenie rozwiązania testowego,
 • szkolenia oraz testy użytkowników,
 • drobne modyfikacje na życzenie użytkowników,
 • wykonanie raportowania,
 • testy jakości danych,
 • wdrożenie produkcyjne,
 • asysta powdrożeniowa,
 • opieka suportowa.
created by makolab