Kontakt
Dział Sprzedaży
Tel. + 48 42 683 74 61
System MakoCRM jest rozwiązaniem klasy CRM – czyli oprogramowaniem wspomagającym zarządzanie relacjami z klientem. Funkcjonalności udostępnione w systemie grupowane są w Obszary. Aktualnie dostępne Obszary to:
System jest otwarty na implementację dodatkowych Obszarów zależnych od potrzeb biznesowych przedsiębiorstwa oraz jego procesów biznesowych.
Dodatkowe możliwości wykorzystania MakoCRM w bieżącej pracy firmy wiążą się z jego architekturą, zastosowaną technologią oraz możliwościami implementacji w środowisku klienta
created by makolab