Kontakt
Dział Sprzedaży
Tel. + 48 42 683 74 61
Centrum konfiguracji stanowi zbiór funkcjonalności związanych z konfiguracją oraz parametryzacją systemu. Jej podstawowymi elementami są:
  • Panel użytkownika służący do osobistej personalizacji ustawień,
  • Centrum Uprawnień - zawierające panel do zarządzania uprawnieniami w systemie,
  • Centrum Użytkowników - zawierające panel do zarządzania Użytkownikami oraz Grupami użytkowników,
  • Słowniki – panel służący do edycji zawartości danych słownikowych.
created by makolab