Kontakt
Dział Sprzedaży
Tel. + 48 42 683 74 61
Obszar Firma zawiera funkcjonalności oraz kartoteki wspólne, udostępniane w ramach całej aplikacji. Dostęp do nich limitowany jest, tak jak w całej aplikacji, zbiorem uprawnień definiowanych w Centrum Konfiguracji.
Najważniejsze z funkcjonalności Obszaru Firma to:
  • Kartoteka Kontrahentów - Przechowuje informacje o klientach oraz udostępnia inne informacje przechowywane w systemie mające kontekst wybranego klienta. Stanowi kompendium wiedzy na jego temat, między innymi poprzez dostęp do raportów (których źródłem danych są zintegrowane systemy) uruchamianych w kontekście klienta np. raporty sprzedażowe czy płatności. Dostęp do szczegółowych danych uzależniony jest od przypisania do Regionu, do którego przypisany jest Kontrahent.
  • Kartoteka Kontaktów - Przechowuje informacje o osobach kontaktowych a także danych teleadresowych. Kontakty możemy przeglądać również w kontekście Kontrahenta.
  • Kartoteka Produktów - Przechowuje informacje nt oferowanych Produktów i Usług.
  • Zdarzenia – Funkcjonalność służąca do planowania oraz dokumentowania współpracy z klientem oraz pracy użytkowników systemu. Najważniejsze rodzaje Zdarzeń to min. telefon, email, spotkanie, dokument, wiadomość (wysyłana między użytkownikami systemu), zadanie.
  • DMS – Dzięki tej funkcjonalności będziesz mógł dołączyć do aplikacji dokumenty w postaci plików.
  • Wielojęzyczność – Aktualnie interfejs dostępny jest w języku polskim, angielskim oraz francuskim.
  • Komunikaty – przesyła do użytkowników przypisanych do regionu informacje mailową nt pojawiających się w regionie zdarzeń oraz leadów.
created by makolab