Kontakt
Dział Sprzedaży
Tel. + 48 42 683 74 61
Obszar Obsługa obejmuje funkcjonalności systemu wspomagające obsługę procesów posprzedażnych. Ich wdrożenie poprzedzone jest każdorazowo analizą potrzeb. Bieżąca wersja obsługuje rozszerzenia wertykalne koncentrujące się na obsłudze reklamacji, złożonej wyszukiwarce obiektów po określonych specyficznych cechach czy też dokumentów finansowych.
created by makolab