Kontakt
Dział Sprzedaży
Tel. + 48 42 683 74 61
Obszar Sprzedaży grupuje funkcjonalności wspomagające procesy:
  • pozyskiwanie nowych klientów,
  • obsługę klientów dotychczasowych,
  • zarządzanie działem sprzedaży.
Filozofia prezentowana w tym Obszarze zbieżna jest z przyjętym modelem biznesowych realizowanym we współczesnych działach sprzedaży.
Model ten zakłada występowanie następujących faz w procesie obsługi klienta:
  • Lead – stanowiący zazwyczaj informacje o potencjalnie zainteresowanym kliencie, który nie potwierdził jeszcze chęci skorzystania z naszej oferty,
  • Kontrahent – aktualny klient, lub klient potencjalny który wyraził już chęć skorzystania z oferty. Dla takich klientów otwiera się proces sprzedaży dzięki mechanizmowi Opportunity,
  • Opportunity – cykl zdarzeń zmierzających do sprzedaży (podpisania Kontraktu), gromadzący na ten temat możliwie najwięcej przydatnych informacji. Do Opportunity przywiązywane są w systemie oferty, zdarzenia, notatki czy też inne dokumenty. Opportunity stanowi podstawę analiz działań operacyjnych oraz skuteczności działu handlowego.
created by makolab