Kontakt
Dział Sprzedaży
Tel. + 48 42 683 74 61
MakoCRM jest przede wszystkim aplikacją webową. Determinuje to możliwości jakie stwarzają tego typu rozwiązania. System dostępny jest z sieci globalnej i nie wymaga instalowania dodatkowych elementów na komputerze użytkownika. Czyni go to dostępnym przy zachowaniu zarazem wysokich standardów bezpieczeństwa.
Ważnym elementem na który należy zwrócić uwagę jest wydzielenie komponentu odpowiedzialnego za raportowanie. System raportowania oparty jest o standardowe narzędzie Microsoft SQL Server Reporting Services. Buduje ono raporty bazując na danych z systemu CRM oraz na danych w hurtowni zasilanej z zewnętrznych systemów (np. FK, Sprzedażowy). Takie podejście umożliwia zaprezentowanie kompleksowej informacji z dostępnych i intuicyjnych dla użytkownika miejsc.
Technologie zastosowane w rozwiązaniu to :
  • Microsoft SQL Server 2008 with Reporting Services
  • Microsoft .net Framework 3.5
  • ASP.NET
  • DevExpress ASP.NET Components
sqlserver
devexpress
created by makolab