Kontakt
Dział Sprzedaży
Tel. + 48 42 683 74 61
MakoCRM jest aplikacją zorientowaną na obsługę procesów biznesowych. Obecnie są w niej zdefiniowane między innymi następujące procesy:
  • w obszarze Sprzedaży – akwizycji klientów,
  • w obszarze Sprzedaży – obsługi klientów dotychczasowych,
  • w obszarze Sprzedaży – zarządzania produktami,
  • w obszarze Marketingu – akwizycji klientów,
  • w obszarze Marketingu – komunikacji z klientem,
  • w obszarze Zarządzania – zarządzania siecią sprzedaży,
  • w obszarze Firmy – zarządzania informacjami o kliencie,
  • w obszarze Firmy – zarządzania informacjami o kontaktach,
  • w obszarze Obsługi – wertykalne procesy dedykowane dla klienta – min. obsługa reklamacji, noty księgowe, prowizje.
Procesy te mogą być modyfikowane zgodnie z zapotrzebowaniem firmy. Można je
również budować. Wdrożenie czy też implementacja gotowych procesów powinna każdorazowo wiązać się z dokładną analizą potrzeb, tak aby system odzwierciedlał potrzeby końcowych użytkowników.
Poniżej zaprezentowany jest opis przebiegu procesów z punktu widzenia następujących ról w firmie. Przed zapoznaniem się z nimi, proponujemy zapoznać się z odrobiną teorii oraz definicji:
created by makolab