Kontakt
Dział Sprzedaży
Tel. + 48 42 683 74 61
Systemy CRM w ostatnich latach ewoluowały i obecnie są postrzegane jako kompleksowe narzędzie wspomagające pracę firmy również w obszarach produkcyjnych. Jeśli firma posiada procesy biznesowe, które są dla niech charakterystyczne i wymaga do ich obsługi napisania dedykowanego oprogramowania - to oprogramowanie to powinno stanowić moduł systemu CRM.
Moduły do obsługi core businessu może współdzielić w systemie CRM m.in. następujące informacje:
  • kartoteki kontrahentów i osób kontaktowych,
  • definicję produktów i usług,
  • dokumenty,
  • informacje zbiorcze w postaci raportowania.
created by makolab