Kontakt
Dział Sprzedaży
Tel. + 48 42 683 74 61
Pracownicy działów sprzedaży są głównymi beneficjentami rozwiązań CRM. Dzięki nim zyskują dostęp do:
 1. informacji o Leadach ze swojego regionu:
  • nowych leadów na których należy wykonać działania handlowe,
  • leadów zamkniętych dzięki czemu zyskują historię dotychczasowych kontaktów z potencjalnymi klientami,
 2. rejestru Szans Sprzedaży ze swojego regionu, a w szczególności do:
  • wiedzy o prowadzonych działaniach handlowych, ich wartości oraz statusie,
  • wszelkich materiałach, które wymieniane były z klientem. CRM posiada ostatnią i aktualną ofertę, którą w łatwy sposób możemy odszukać nawet po upływie długiego okresu czasu,
 3. podstawowego zakresu informacji o kontrahentach obsługiwanych przez całą firmę,
 4. rozszerzonego zakresu informacji o kontrahentach obsługiwanych w przypisanym do siebie regionie. W jednym miejscu pracownik sprzedaży uzyskuje następujące informacje:
  • dane teleadresowe,
  • historia kontaktów (przyszła, obecna oraz historyczna),
  • aktualna informacja o sprzedaży pochodząca z systemu sprzedażowego,
  • aktualna informacja o płatności pochodząca z systemu finansowego,
  • dostęp do informacji o kontrahencie przekazywanych z obszarów produkcyjnych jak np. reklamacje,
  • umowy oraz oferty w postaci zeskanowanej,
 5. kompendium wiedzy na temat produktów.
Informacje przechowywane dotychczas w wielu miejscach są dostępne w jednym w sposób intuicyjny i natychmiastowy (również poza firmą).
created by makolab