Kontakt
Dział Sprzedaży
Tel. + 48 42 683 74 61
Przed opisaniem ról w systemie trochę teorii.
W cyklu życia akwizycji oraz utrzymania klienta wyróżnić można kilka etapów:
  • etap pozyskiwania wiedzy o potencjalnych nowych klientach.
Zazwyczaj odbywa się to przez akcje marketingowe czy też własne działania np. pozyskujemy informacje wśród znajomych o zainteresowanej osobie lub firmie, zostaliśmy poleceni przez klienta, otrzymaliśmy wizytówkę na targach etc. Aby doprowadzić do sprzedaży musimy posiadać wiele takich kontaktów. Jednocześnie na tym etapie nie prowadzimy rozbudowanej informacji – zazwyczaj do dalszych kroków potrzebne są nam dane teleadresowe. Tego typu kontakt w systemach CRM nazwany jest Leadem (tłumaczonym czasami na język polski jako Cel),
  • etap identyfikacji klienta oraz jego potrzeb
Kolejnym krokiem jaki podejmuje handlowiec to identyfikacja klienta oraz jego potrzeb. Na tym etapie próbujemy dowiedzieć się jak najwięcej o kliencie (przeglądając Internet, prasę, wykonując rozeznanie wśród znajomych) a uzyskaną wiedzę gdzieś zapisujemy. Zazwyczaj są to notatki w kalendarzu lub notatniku. Przy takim systemie pracy pojawiają się w przyszłości problemy z odszukaniem informacji, jej chronologicznym uporządkowaniu czy też przekazaniu innym osobom. Dlatego też CRM umożliwia systematyczną rejestracje zdarzeń (np. kontaktów czy kluczowych telefonów) czy też przypisywanie notatek.

Jeśli zidentyfikowaliśmy potrzeby klienta i okazały się one zbieżne z tym co oferujemy, zapewne widzimy Szansę Sprzedaży naszych produktów. Z punktu widzenia procesu oraz jego odwzorowania w CRM przechodzimy do kolejnego etapu.
  • etap sprzedaży
Do tego etapu możemy dotrzeć zarówno pozyskując nowego jak i obsługując obecnego klienta. Warunek jest jeden – widzimy okazję, czy też Szansę dokonania Sprzedaży.
W ramach sprzedaży prowadzimy korespondencję, spotkania, ustalenia etc. Najważniejsze jednak to oferty i finalnie umowy, nad którymi trzeba mieć kontrolę.
  • etap posprzedażny
W okresie posprzedażnym handlowcy obsługujący danego klienta potrzebują przede wszystkim narzędzi do jego monitoringu – danych dotyczących sprzedaży oraz płatniczych. Uzupełnieniem pełnego monitoringu może być czuwanie nad procesem reklamacyjnym czy też innymi kontaktami klienta z działami bezpośrednio niezwiązanymi z handlowcem.
created by makolab