Kontakt
Dział Sprzedaży
Tel. + 48 42 683 74 61
Wdrożenie systemu CRM, patrząc przez pryzmat kadry zarządzającej, charakteryzuje się następującymi cechami:
  • jakość obsługi klienta ulega poprawie realnie przekładając się na zwiększenie efektywności współpracy,
  • wiedza nt kontrahentów czy też produktów zwiększa się co możemy wykorzystać zarówno w procesach zarządzania firmą jak i w pracy operacyjnej np. czas potrzebny na wdrożenie handlowca w obsługę kontrahenta jest krótszy i bardziej efektywny,
  • wzrasta aktywność i efektywność pracowników (min. przez zapewnienie mechanizmów stałego monitorowania),
  • raportowanie a także prognozowanie niektórych parametrów jest łatwiejsze (np. prognozowane wpływy),
  • procesy mogą ulec sformalizowaniu dzięki czemu mamy gwarancję zachowania wypracowanych przez firmę standardów.
Dzięki wdrożeniu rozwiązania z elementami raportowania opartymi o zewnętrzne systemy (min. sprzedażowy czy finansowy) system CRM stanowi podstawę funkcjonowania firmy.
created by makolab